Quy trình thực hiện website và thanh toán

1./ Tiếp nhận yêu cầu đặt website từ khách hàng.

2./ Làm hợp đồng và thanh toán. Do chi phí thiết kế web = 0 đồng nên khách hàng chỉ cần thanh toán gói Hosting và Tên miền đã chọn.

- Xem bảng giá Hosting

- Xem bảng giá Tên miền

3./ Bắt đầu tiến hành thiết kế website cho Khách hàng - Thời gian thông thường để hoàn thành 1 trang web là từ 3 - 5 ngày .

4./ Hoàn thành website, bàn giao website và hướng dẫn khách hàng sử dụng website.