Chính sách bảo mật

Tất cả thông tin về khách hàng đăng ký khi hợp tác với Công Ty TNHH WEB RN sẽ được bảo mật tối đa. Chúng tôi hoàn toàn từ chối những yêu cầu từ phía thứ 3 khi chưa được sự đồng ý của quý khách.